لطفا بعد از ثبت سفارش و پرداخت مبلغ از طریق کارت به کارت، فیش بانکی(رسید یا تصویر انتقال وجه) خود را همراه با اطلاعات شماره سفارش و یا نام و نام خاتوادگی ثبت شده در سایت به شماره 09387028108 (تلگرام، واتس اپ) ارسال فرمایید.

شماره کارت و شماره حساب بانک ملی:
6037991777517032
361297879003

شماره کارت مهر ایران:
6063731126963959

صاحب حساب خانم مبینا خسروپور